Facebook & Privacy

Waar een groot aantal Facebook gebruikers drastisch hun pagina verwijderen, kun je er ook voor kiezen om bepaalde instellingen en je gebruik aan te passen. Zo weet het bedrijf minder over jouw pagina en kunnen andere bedrijven minder in deze gegevens rondneuzen. Maar is het nog wel slim om als zwembad bijvoorbeeld foto’s van leerlingen via dit kanaal te delen, zelfs met de aangepaste instellingen?

Foto’s

Het antwoord op deze vraag is nee. Gezien de nieuwe privacywet zijn hier sowieso meer regels aan verbonden. Zoals wij eerder in een aantal artikelen hebben geschreven is het vanaf eind mei verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s waarop mensen herkenbaar zijn. Met daarbij de privacy toestand rondom Facebook is toch wel de conclusie dat dit niet het kanaal (meer) is om foto’s van personen op de delen. Dit kan beter in een afgeschermde omgeving worden gedaan zoals via de website of een app. Het plaatsen van sfeerfoto’s van het bad of teamfoto’s (na het verkrijgen van toestemming) is natuurlijk geheel aan jou zelf.

Informatief

Facebook kan alsnog worden gebruikt om algemene informatie met leden of de ouders van kinderen te delen over het zwembad. Gebruik de pagina of groep puur om informatief berichten te delen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in en rondom het zwembad en het delen van interessante artikelen.

Afschermen

Is Facebook voor jouw zwembad ook een plaats waar ouders en leden met elkaar dingen bespreken in zogenoemde discussies? Dan doe je er goed aan de weergave instellingen te wijzigen. Zo zijn de berichten alleen zichtbaar voor degene waar dit voor bedoeld is. Of dit dan ook onmogelijk in te zien is voor bedrijven via data, blijft wel de vraag. Dat dit door de gewijzigde instellingen lastiger zal zijn is wel zeker.

Meer informatie over de nieuwe privacy wetgeving? Lees ons artikel hier!

Aandachtspunten AVG: verzameling gegevens en toestemming

Over iets meer dan een maand zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, ingaan. Deze nieuwe privacywet geldt vanaf 25 mei 2018 voor alle bedrijven en sectoren. De komende weken delen we een aantal aandachtspunten omtrent AVG. Lees hier deel twee over onder andere het aanstellen van een functionaris voor de gegevensverwerking. 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Omdat je als organisatie persoonsgegevens vastlegt ben je verplicht om vanaf 25 mei een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Een FG is iemand die binnen een bedrijf of organisatie kijkt of de AVG goed wordt toegepast en nageleefd.

Verzameling gegevens

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe privacywet is dat je het verwerken van gegevens moet kunnen onderbouwen. Als organisatie dien je vast te leggen welke persoonsgegevens er worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk hierbij aan namen, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en huisadressen. Gegevens die hier ook bij horen zijn religie, afkomst en gezondheid. De noodzaak van het verzamelen van deze gegevens en de tijd dat deze worden bewaard moet je kunnen onderbouwen. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken. Dit wordt ook wel dataminimalisatie genoemd.

Toestemming

Een andere eis van de wet is dat er toestemming moet worden gevraagd aan degene waar persoonlijke gegevens van worden verzameld. Hierbij moet je ook melden voor welke doeleinden de gegevens verzameld worden. Deze actieve handeling kan bijvoorbeeld worden gedaan door een handtekening te laten zetten. Vervolgens mogen alleen de gegevens verzameld en gebruikt worden waar specifiek toestemming voor is gegeven.

NB: bovenstaande mag niet geïnterpreteerd worden als juridisch advies. Voor juridisch advies dien je jezelf te wenden tot een jurist.

Aandachtspunten AVG: het verwerkingsregister

Waarschijnlijk heb je het in de wandelgangen al wel gehoord of ben je er zelf al een tijdje actief mee bezig: de nieuwe privacywet. Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De komende weken delen we je een aantal aandachtspunten waar iedere ondernemer goed naar moet kijken.

Verwerk je als ondernemer persoonsgegevens? Dan ben jij een van de velen die te maken krijgt met de nieuwe wet. Onder verwerken wordt verstaan het opslaan en gebruiken van de gegevens. Hier gaat het niet alleen om gegevens van klanten en leden, maar ook om die van medewerkers, partners en opdrachtgevers.

Verwerkingsregister

Een van de nieuwe bijkomstigheden is dat je voortaan als ondernemer actief moet kunnen aantonen dat je je aan de privacywet houdt. Als bedrijf moet je zo min mogelijk data verwerken en alleen opslaan wat belangrijk is. Daarnaast ben je verplicht klanten of leden te wijzen op recht van inzage van gegevens en verwijdering hiervan. Het aantonen van het houden aan de privacywet gebeurt door alles te documenteren in een verwerkingsregister. In dit register leg je vast welke data je verzamelt, welk doel hieraan verbonden is en voor hoelang je deze data verzamelt of houdt. Het Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt het verwerkingsregister om na te gaan of je jouw zaken rondom privacy op orde hebt.

Verantwoordelijke & verwerkers

Voor het bijhouden van een verwerkingsregister heb je zowel een verantwoordelijke nodig als verwerkers. Dit zijn, door de verantwoordelijke ingeschakelde, hulppersonen. Ook zij moeten een register bijhouden. De verantwoordelijke is de partij die bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel, en met welke middelen.

Inhoud van het verwerkingsregister

Per verwerkingsactiviteit moet de verantwoordelijke de volgende gegevens registreren:

 • De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke, eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en de Functionaris Gegevensbescherming (de FG);
 • De doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden;
 • De categorieën gegevens, denk hierbij aan NAW-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens;
 • De categorieën betrokkenen, denk hierbij aan klanten, websitebezoekers en werknemers;
 • De categorieën ontvangers, aan wie worden de verzamelde gegevens uitgegeven?
 • De (voorgenomen) bewaartermijn van de verkregen gegevens;
 • Een beschrijving hoe de gegevens worden beveiligd, bijvoorbeeld door encryptie of een toegangscontrole;
 • Indien van toepassing informatie over de verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Een verwerker moet per verwerkingsactiviteit het volgende registreren:

 • De naam en contactgegevens van de verwerker(s), verantwoordelijk(en) en de eventuele Functionaris Gegevensbescherming;
 • De categorieën verwerkingsactiviteiten;
 • Een beschrijving hoe de gegevens worden beveiligd
 • Indien van toepassing informatie over de verstrekking van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Dit verwerkingsregister kan opgevraagd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent dan als bedrijf verplicht inzage te geven.

NB: bovenstaande mag niet geïnterpreteerd worden als juridisch advies. Voor juridisch advies dien je jezelf te wenden tot een jurist.

Mobile first

Dat we spreken over mobile first zal vast geen verassing zijn. Het lijkt soms wel alsof we aan de smartphone vastgroeien. Dit heeft voor websites van bedrijven ook gevolgen. Is de website wel gebruiksvriendelijk voor telefoons en tablets? In dit artikel geven we je wat meer inhoud over mobile first. Lees meer

Je openingstijden goed overbrengen? Google posts biedt uitkomst!

Steeds vaker merken wij dat zwembaden de juiste openingstijden niet goed over kunnen brengen naar de klant. Wanneer steeds meer klanten teleurgesteld moeten worden, besluiten zwembaden radicaal de openingstijden uit Google Mijn Bedrijf te halen. Begrijpelijk, maar wel super jammer natuurlijk! Wat kunnen zwembaden doen om de klanten toch duidelijk te maken wanneer het bijvoorbeeld, baantjes zwemmen is? Hoe kan je Google Mijn Bedrijf zo inrichten dat het voor de klant duidelijk is wanneer de activiteiten plaatsvinden?

Er is een oplossing!

De openingstijden in Google Mijn Bedrijf kunnen niet zo uitgebreid ingevuld worden, dat elke tijd van iedere activiteit overzichtelijk weergegeven wordt. Dit probleem kan opgelost worden sinds juni 2017. Sindsdien kun je namelijk berichten plaatsen in je eigen Google Mijn Bedrijf. Deze zogenaamde ‘Google Posts’ kunnen ingericht worden met tekst, afbeelding en call-to-action. Met deze indeling kunnen bijvoorbeeld aangepaste openingstijden gepubliceerd worden. Daarnaast kan ook een link gecreëerd worden naar de aangepaste openingstijden op de website van je zwembad. Na het publiceren van het bericht, zijn de aangepaste openingstijden direct te zien op de Google Mijn Bedrijfsvermelding.

Maar kijken mensen wel naar de Google Posts?

De meeste mensen die zoeken naar de openingstijden van een zwembad, doen dit via hun mobiel. Op de mobiele versie van Google Mijn Bedrijf staan de Google Posts boven de algemene openingstijden. Dit is dus perfect om de bezoeker attent te maken op de aangepaste openingstijden.

In 7 stappen een Google Post maken

Stap 1:
Log hier in op je Google Account

Stap 2:
Klik op ‘een post maken’ of op ‘posts’ in het menu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3:
Klik in het veld op ‘write your post’ of ‘bericht maken’. Je kunt hier maximaal 300 tekens invoeren. Op mobiele telefoons worden slechts 122 tekens getoond voor de call to action button.

Stap 4:
Vul hier je bericht in en voeg eventueel een afbeelding toe zodat de Google Post nog meer opvalt.

 

 

 

 

 

 

Stap 5:
Als het bericht compleet is maak je er een evenement van, door op de knop naast ‘Van deze post een evenement maken’ te klikken. In het venster dat opent voeg je een titel toe en vul je de duur van de geldigheid van je openingstijden in.

Stap 6:
Klik nu op ‘een knop toevoegen’ om een call-to-action onder aan de post te creëren. Hier kun je kiezen wat voor call-to-action er gecreëerd moet worden en naar welke webpagina deze moet doorlinken.

Stap 7:
De laatste stap is het publiceren van de post zodat hij in je Google Mijn Bedrijf te zien wordt voor je klanten. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten in de post zitten druk je op ‘voorbeeld’ om te zien hoe de post er precies uit gaat zien op uw Google Mijn Bedrijf pagina. Hiervoor klik je rechtsboven in het venster op ‘publiceren’.

Het resultaat: verbeter je zichtbaarheid

Hieronder is een voorbeeld van een mogelijke resultaat van de post die met de voorgaande handleiding gemaakt kan worden.

Verbeter de uitstraling van je Google Mijn Bedrijfsprofiel en vergroot je lokale zichtbaarheid en ga met Google Posts aan de slag! Laat overigens de algemene openingstijden van je zwembad wel gewoon bij je Google Mijn Bedrijfsvermelding staan! Wil jij online beter gevonden worden? Neem dan contact met ons op of vraag een gratis online marketing scan aan!

Tips voor jouw Facebook bedrijfspagina

Eerder schreven we al een artikel over de veranderingen die Facebook heeft aangebracht in zijn algoritme, wat vooral negatief uitpakt voor bedrijfspagina’s. Omdat Facebook toch nog niet helemaal weg te denken is uit de communicatiemix van bedrijven, geven we je een aantal tips voor het gebruik van je bedrijfspagina. Lees meer

Facebook bedrijfspagina: de veranderingen

Begin 2018 kondigde Facebook aan wijzigingen door te voeren in het nieuwsoverzicht. Opnieuw wordt er gepobeerd berichten beter te rangschikken. Hierin krijgen ditmaal personen voorrang tot bedrijven en nieuwsberichten. Hiermee wilt oprichter Mark Zuckerberg terug gaan naar de oorsprong van het platform: contact houden met echte vrienden. Iets minder voor bedrijfspagina’s, zoals die van jou. Wat gaat er veranderen en hoe kun je communiceren via Facebook als bedrijf het beste insteken? Lees meer