Brainstorm voor Zwembad App

Brainstormen voor de juiste content voor jouw Zwem App

Ben jij opzoek naar nieuwe creatieve content voor in jouw app? Plan dan een brainstormsessie in! Tijdens deze sessie ga je samen met collega’s brainstormen om tot nieuwe ideeën te komen. In dit artikel worden zes brainstormtechnieken toegelicht. Lees snel verder en ontdek welke techniek jij het beste toe kunt passen.

Kraak een idee niet meteen af

Tijdens een brainstorm is het belangrijk dat iedereen zijn of haar ideeën kan inbrengen. Het is niet de bedoeling dat er meteen een negatieve mening wordt gevormd over een ingebracht idee. Je mag jouw mening pas geven wanneer de brainstorm klaar is en er genoeg ideeën zijn ingebracht. Op dat moment worden alle ideeën doorgenomen en kan iemand aangeven waarom diegene dit geen goed idee vindt. Doe dit dus niet te snel want vaak kunnen slechte ideeën de oplossing vormen zodra dit idee wordt aangevuld en versterkt.

Omgekeerd brainstormen

Omgekeerd brainstormen, dit noemen ze ook wel painstormen. Bij deze techniek ga je nadenken waarom iets niet zal werken. Door deze techniek word je gedwongen om in een andere richting te denken dan hoe je normaal zou doen tijdens een brainstormsessie. Je bedenkt namelijk de ‘waarom’ achter de vraag waarom iets niet werkt. Hierdoor kom je op nieuwe ideeën.

Geforceerd schrijven

Tijdens deze techniek zet je een timer op vijf à tien minuten. Zodra de tijd start begin je met het schrijven over een bepaald onderwerp en stop je niet voordat de wekker gaat. Op deze manier dwing je jezelf om tot creatieve oplossingen te komen. Je schrijft dingen op waar je normaal over zou twijfelen. Deze techniek geeft je veel ideeën welke normaal niet uitgesproken zouden worden.

Superheld

Door gebruik te maken van de superheld techniek bekijk je hoe jouw superheld het probleem van de organisatie zou oplossen. Hierdoor kom je vaak op de gekste ideeën. Zodra je deze omzet naar concrete actiepunten kan hier een geschikte oplossing uit voortkomen.

Mindmapping

Een bekende brainstormtechniek is mindmapping. Bij deze techniek schrijf je jouw gekozen onderwerp in het midden van een groot vel/whiteboard. Vervolgens ga je alles wat in je opkomt over dit onderwerp eromheen opschrijven. Nadat er geen nieuwe associaties meer bedacht kunnen worden, ga je woorden met elkaar verbinden en  deze omzetten tot een oplossing.

Verschillende rollen

Tijdens deze techniek neemt iedere deelnemer een andere rol aan. De rollen zijn onder te verdelen in verschillende stakeholders. Zo heeft iedere deelnemer een ander belang bij de oplossing. Op deze manier kom je tot een oplossing die voor elke stakeholder van belang is.

Na het lezen van dit artikel weet je welke technieken je allemaal kunt gebruiken tijdens een brainstormsessie. Naast brainstormen ook tips over het gebruik van een Zwem App m.b.t. 1.5 meter-economie? Lees hier ons artikel en bekijk het webinar: Zwem Apps, voorbereid op de 1,5 meter economie.